Aktualności

Aktualizacja stony Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Data: 14.04.2014 Kategoria: Komentarze: 0

Szanowni Państwo.
Informujemy, że aktualizowana na bieżąco strona Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. od dziś znajdować będzie się jedynie pod adresem:

www.szerokopasmowawielkopolska.pl

Pod adresem www.wsssa.pl znajdować będzie się strona archiwalna.

Konsorcjum MNI Centrum Usług S.A. oraz Hyperion S.A. nie spełniło wymagań formalnych

Data: 07.04.2014 Kategoria: Komentarze: 0

Po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez Konsorcjum MNI Centrum Usług S.A. oraz Hyperion S.A., Komisja Koncesyjna powołana dla przeprowadzenia postępowania uznała, że złożone przez ww. Konsorcjum dokumenty nie potwierdzają, że Konsorcjum to spełniło warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu  o koncesji z dnia 26.07.2013 r.

Mając powyższe na uwadze, podzielając stanowisko Komisji Koncesyjnej, Koncesjodawca uznał, że Konsorcjum MNI Centrum Usług S.A. z siedzibą w Radomiu oraz Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji z dnia 26.07.2013 r., powtórzonych w Opisie Warunków Koncesji.

Po otwarciu w dniu 12 marca 2014 roku ofert złożonych przez dwóch oferentów, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Konsorcjum MNI Centrum Usług S.A. i Hyperion S.A. Zgodnie z zasadami przeprowadzania postępowań o udzielenie koncesji, Koncesjodawca po ocenie ofert wezwał Konsorcjum MNI Centrum Usług S.A. i Hyperion S.A. do przedstawienia dokumentów szczegółowo określonych w ogłoszeniu. W terminie zakreślonym przez Koncesjodawcę Konsorcjum MNI Centrum Usług S.A.  i Hyperion S.A. nie złożyło wszystkich wymaganych do zawarcia umowy dokumentów, co spowodowało konieczność uznania, iż ww. Konsorcjum nie spełniło warunków udziału w postępowaniu koncesyjnym na wybór Operatora Infrastruktury. Powyższa decyzja Koncesjodawcy może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Oferta MNI Centrum Usług S.A. oraz Hyperion S.A. najkorzystniejsza

Data: 13.03.2014 Kategoria: Komentarze: 0

Wczoraj w siedzibie Spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. otwarte zostały oferty w postępowaniu o udzielenie koncesji na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w Projekcie Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum MNI Centrum Usług S.A. oraz Hyperion S.A. Więcej informacji w zakładce przetargi



    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postęp prac

Data: 28.02.2014 Kategoria: Komentarze: 0

Postęp prac przy budowie Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej śledzić można również przez stronę internetową dedykowaną Projektowi, a prowadzoną przez Inżyniera Kontraktu - www.budowawss.pl

Inżynier Kontraktu na bieżąco umieszcze informację o kolejnych etapach powstawania regionalnej sieci w Wielkopolsce.

Ukończenie budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej w 2014 priorytetem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji!

Data: 24.02.2014 Kategoria: Komentarze: 0

Minister Administracji i Cyfryzacji Rafał Trzaskowski przedstawił priorytety MAC na rok 2014. Składają się na nie zmiany poprawiające jakość usług administracji dla obywateli,  a także programy i projekty wspierające cyfryzację kraju – od budowy infrastruktury i usług po wspieranie umiejętności cyfrowych obywateli.

Jednym z priorytetów dla MAC jest wybudowanie w 2014 sieci szerokopasmowych w województwach lubuskim, pomorskim i wielkopolskim. Wybudowanie sieci szybkiego Internetu pozwoli nam nie tylko wyrównać szanse mieszkańców wsi i małych miejscowości w dostępie do zasobów sieci, ale też pozwoli na budowę gospodarki opartej na wiedzy, wzmocni konkurencyjność polskich firm i pracowników na europejskim rynku. "Natomiast w 2015 r. chcemy skończyć kolejne projekty, tak aby infrastrukturą szerokopasmowego Internetu były objęte wszystkie województwa" – podkreślił min. Trzaskowski.  W ten sposób w zasięgu szerokopasmowego Internetu  (30 Mb/s) znajdzie się 25 mln obywateli.

Podczas swojego wystąpienia minister mówił też o konieczności budowy sieci dostępowych, czyli tzw. ostatniej mili, rozwijaniu e-usług i wspieraniu umiejętności cyfrowych obywateli.

 

 

MAC/WSS

Artykuły

Anna Streżyńska o wyzwaniach WSS

Data: 25.03-2017 Kategoria: Komentarze: 0

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Anną Streżyńską, pełniącą obowiązki prezesa WSS S.A., która opowiada, przed jakimi wyzwaniami staje WSS, dlaczego szerokopasmowy internet to szansa na skok cywilizacyjny dla regionu i czym zajmować będzie się Operator Infrastruktury sieci WSS.

Wywiad przeprowadził red. Sławomir Papiera z TV Wielkopolska

http://tvwielkopolska.pl/index.php/wywiady/58-wywiady/11659-pozna-wss-z-nowym-prezesem

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa a inne sieci regionalne

Data: 25.03-2017 Kategoria: Komentarze: 0

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało mapę inwestycji szerokopasmowych realizowanych na terenie kraju. Projekt Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zakresowo jest największym spośród wszystkich realizowanych. Dzięki temu mieszkańcy Wielkopolski będą mieć możliwość korzystania z dostępu do szerokopasmowego Internetu nawet w najodleglejszych zakątkach regionu.


Tekst alternatywny

Z DUMĄ NOSIMY KOSZULKĘ LIDERA

Data: 25.03-2017 Kategoria: Komentarze: 0

Wywiad z prezesem Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. Wojeciechem Cerbą

 

Czym jest sieć szerokopasmowa? Jaką ma przewagę nad sieciami starego typu oraz dostępem do Internetu z wykorzystaniem telefonii komórkowych?

 

Nie wymyślono jak dotąd innego medium poza siecią szerokopasmową, dzięki któremu można przesyłać w zasadzie nieograniczoną ilość danych bez utraty ich jakości. Sieć szerokopasmowa to taka sieć teleinformatyczna, w której transmisja odbywa się np. po łączach światłowodowych. W sieciach starego typu łącza realizowane były w kablach miedzianych. To sprawiało, że miały swoje ograniczenia w przepustowości. Sieci szerokopasmowe oparte na światłowodach ich nie mają. Można nimi przesyłać w zasadzie nieograniczoną ilość danych. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa zbudowana będzie wyłącznie w technologii światłowodowej.

O projekcie

Data: 25.03-2017 Kategoria: podstawowe informacje, Komentarze: 0
Szerokopasmowa Wielkopolska to program, który odmieni Wielkopolskę.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego INEA S.A. Asta-net
Realizacja: Agencja Reklamowa Poznań - www.kreatiff.pl
Polityka cookies
Copyright Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
© 2011 - All rights reserved